(D)(O)(M)(O)(V)

Reklamné video spoločnosti
 
Zdanie projektu

Zadaním klienta bolo pripraviť univerzálne prezentačné video na propagáciu svojich služieb v oblasti satebníctva.

  • Dátum: 8/2015
  • Klient: (D)(O)(M)(O)(V)
  • Projekt: Univerzálne prezentačné video spoločnosti

Share Project:

Naše riešenie

  • jedinečnosť tvorby architektov a dizajnérov (D)(O)(M)(O)(V)
  • detailové zábery na drevostavbu
  • letecké zábery
  • grilovanie v novom dome
  • ukážky projektov (D)(O)(M)(O)(V)

Prezentačné video pre spoločnosť (D)(O)(M)(O)(V)

DOM-OV poskytuje kompletné služby v oblasti stavby a technického zariadenia budov. Byty, rodinné domy, technologické celky... Pripravili sme im krátke prezentačné video o stavbách ktoré vykonávajú.

natáčacích hodín
hercov
zjedených klobás na "after-party"
precestovaných kilometrov
Podobné projekty
Top Top